L3-banner-univerzita

Univerzitná jedáleň

Univerzitná jedáleň (ďalej iba UJ) poskytuje stravovacie služby študentom, zamestnancom a iným externým záujemcom.
Stravu si študenti a zamestnanci môžu objednať prostredníctvom internetového portálu Stravovacieho systému UKF alebo pomocou objednávacích stravovacích konzol, ktoré sa nachádzajú v budovách UKF.
UJ realizuje výrobu jedál počas semestra na ŠD Brezový háj, Nábrežie mládeže 1, Nitra. Okrem toho zabezpečuje rozvoz obedov študentom a zamestnancom UKF do výdajní jedál v objektoch UKF (ŠD Zobor, Trieda A. Hlinku 1, Štefánikova 67, ŠD Nitra, Kraskova 1, Nábrežie Mládeže 91). Mimo semestra, počas štátnych sviatkov, prázdnin prípadne v rámci prijatých pandemických opatrení môže byť prevádzková doba upravená podľa potreby.
Bufety v réžii UJ (ŠD Nitra, ŠD Zobor, Trieda A. Hlinku 1) sú zatvorené. Okrem výroby bežných jedál poskytuje Univerzitná jedáleň aj mimoriadne stravovacie služby, ako sú recepcie, slávnostné obedy a večere, plesy, rodinné oslavy a pod.
Univerzitná jedáleň môže vykonávať pohostinskú činnosť na základe živnostenského listu č. Žo-2003/05333/2/C01, č. živ. reg. 403-22736 zo dňa 3. júna 2003.
Riaditeľom Univerzitnej jedálne je Ing. Igor Paulovič.
Kontakt
Univerzitná jedáleň UKF v Nitre
Nábrežie mládeže 1
949 01 Nitra
Ďalšie informácie nájdete prostredníctvom linkov:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove