Interdisciplinárne dialógy: doc. Mgr. Vladimír Godár, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na prednášku ďalšieho ročníka cyklu Interdisciplinárne dialógy, organizovaného pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Našim hosťom bude doc. Mgr. Vladimír Godár, CSc. (Katedra estetiky Filozofická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave).
Jeho prednáška s názvom "Príbeh jednej knihy (De musica)" sa uskutoční výnimočne v utorok 25. 11. 2014 o 15:00 hod. v Sieni Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra.
Prednáška významnej osobnosti našej hudobnej kultúry je venovaná jeho nedávno vydanej dvojzväzkovej práci "De musica" (AEPress, 2014). Je pokusom o načrtnutie myšlienkového konceptu, stojaceho v pozadí dejín európskej hudby, pokusom pochopiť dejiny európskej hudby cez prizmu kultúrnych ideí či paradigiem, ktoré sa ustaľovali vo vedomí ľudí, pričom boli podrobované oscilácii medzi dynamizujúcimi a statizujúcimi silami ľudského myslenia.
 
„Roku 1992 som odovzdal dizertačnú prácu "Battaglia a mimézis", na ktorej som pracoval v rámci ašpirantského pobytu na Hudobnom ústave Slovenskej akadémie vied. Osou tejto práce bola semiotická interpretácia dejín európskej hudby, najmä z obdobia pred nástupom klasicizmu. V rokoch 2012–2014 vyšli knihy "Zrod opery z ducha rétoriky", "Battaglia – príbeh" a dvojzväzková "De musica", ktoré prinášajú redigovanú inovovanú verziu ašpirantskej práce.
Zámerom prednášky "Príbeh jednej knihy" je priblížiť koncepciu tejto práce na pozadí osobnej biografie, spoločenských súvislostí i v kontexte novodobej hudobnej semiotiky.“
Vladimír Godár
 

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove