Ďalšie štipendiá

Okrem populárneho európskeho vzdelávacieho programu Erasmus+ a rôznych oficiálnych výmenných/štipendijných programov administrovaných SAIA, n. o., DAAD, IVF a pod. majú študenti a zamestnanci UKF v Nitre možnosť využiť aj ďalšie štipendiá – rôzne ponuky na štipendijný pobyt, stáž, letnú školu a pod. v zahraničí, ktoré neadministruje UKF v Nitre, SAIA, n. o, ani MŠVVŠ SR. Pri týchto ďalších štipendiách uchádzač kontaktuje priamo organizátora alebo poskytovateľa daného štipendia.

Najčítanejšie články

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color