L3-banner-univerzita

Medzinárodné vzdelávacie projekty

Fakulta prírodných vied

IVF-11320046: Cross-border research of the Great Morava core
Dátum realizácie: 9/2013 - 2/2014
Koordinátor za FPV UKF: Martin Boltižiar
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 560 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)
 
539242-LPP-1-2013-1-AT-COMENIUS-CMP: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teaching collaborating for better results
Koordinátor za FPV UKF: Soňa Čeretková
Dátum realizácie: 11/2013 - 10/2016
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 8 369 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)
 
539234-LPP-1-2013-1-AT-COMENIUS-CAM: Motivating Methods and Materials in Maths and Science
Koordinátor z FPV UKF: Soňa Čeretková
Dátum realizácie: 1/2014 - 12/2014
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 5 570 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

VS/2012/0015: Young graduates and the Social Sector: Developing new job opportunities
Koordinátor z FSVaZ UKF: Zuzana Mališková
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska komisia v rámci Programu Spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu – PROGRESS (2007-2013)
Doba riešenia: 01/2013 – 01/2014
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 5 386 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)
 
09-RNP-049: Researching complex Interventions for nursing
Koordinátor z FSVaZ UKF: Tomáš Sollár
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska nadácia pre vedu (ESF)
Doba riešenia: 10/2013 – 10/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 17 524 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)

Fakulta stredoeurópskych štúdií

17682-4/2012/KULHON: Rozšírenie ponuky štúdia v maďarskom jazyku na FSŠ UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo národných zdrojov Maďarskej republiky
Doba riešenia: 09/2012 – 6/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 34 245 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)
 
24613-2/2013/KULHON: Študijné programy orientované na prax
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarskej republiky
Doba riešenia: 09/2013 – 6/2014
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 33 942 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)
 
IVF – 51300072: Možnosti rozvoja vedeckovýskumnej činnosti doktoranda - Andreia Fazekash
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Medzinárodný vyšehradský fond
Doba riešenia: 09/2013 – 06/2014
Pridelené finančné prostriedky: 3 000 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)
 
IVF – 51300339: Možnosti rozvoja vedeckovýskumnej činnosti doktoranda - Zoltán Kormochi
Zodpovedný riešiteľ: Attila Komzsík
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Medzinárodný vyšehradský fond
Doba riešenia: 09/2013 – 06/2014
Pridelené finančné prostriedky: 3 000 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)

Filozofická fakulta  

 21310141: Archaeology Field School 2013: Secrets of medieval castles
Zodpovedný riešiteľ: Noémi Pažinová
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: International Visegrad Fund
Doba riešenia: 7/2013-12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013– 7 200 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)
 
177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENWA: OPTIMALE (Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe)
Hlavný koordinátor: Toudic Daniel, Univerzita v Renne Francúzsko
Koordinátor za UKF: Gromová Edita
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Erasmus Enwa
Doba riešenia: 10/2010 - 09/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 1 139 EUR
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)
 
MKEP PRO-2010-4/20-4:191013: Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects ‘Political/ Civic Education, Social/Cultural Studies and History’ in Europe – A comparative study
Zodpovedný riešiteľ: Ladislav Ruman, Alena Mikulášová
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: International Visegrad Fund
Doba riešenia: 3/2010 - 7/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 1 272 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)

UKF v Nitre

LLP Education and training: Identifying barriers in promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level and making recommendation as to how these might be addressed (IBAR)
Partneri projektu: UKF v Nitre, University of Strathclyde (UK), University of Latvia (Lotyšsko), Center for Research in Higher Education Policies (Portugalsko), Warsaw School of Economics (Poľsko), University of Twente (Holandsko)
Koordinátor projektu: Helena Šebková, Centrum pro studium vysokého školství v Prahe
Koordinátor z UKF: Libor Vozár
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 0 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)
 
Erasmus 13201 - 1061/NITRA01: Program celoživotného vzdelávania – mobility študentov a pracovníkov vysokých škôl v akademickom roku 2013/2014
Zodpovedný riešiteľ: Marcela Verešová
Názov inštitúcie, ktorá poskytla podporu: SAAIC (Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania)
Doba riešenia: 6/2013 - 9/2014
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 209 976 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)
 
Erasmus 12201-0893/NITRA01: Program celoživotného vzdelávania – mobility študentov a pracovníkov vysokých škôl
Zodpovedný riešiteľ: Marcela Verešová
Názov inštitúcie, ktorá poskytla podporu: SAAIC (Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania)
Doba riešenia: 6/2012 - 9/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 53 387 €
(zdroj: Výročná správa UKF v Nitre za r. 2013)
banner-PrijimacieKonanie-Bighore
banner-PrijimacieKonanie-prihlaskabanner-PrijimacieKonanie-vysledkybanner-PrijimacieKonanie-navratka

Kontakt na Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy

prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy
e-mail:
 
Ing. Anita Ivanková, PhD.
email:
tel.: +421 37 6408 031
 
Ing. Katarína Butorová, PhD.
email:
 
Mgr. Terézia Paňková
email:
 
Adresa:
Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Aktuálne ponuky na Erasmus+ stáž

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.