L3 banner international EN

Zahraniční lektori

Hosťujúci zahraniční vedeckí a pedagogickí pracovníci
Významnou súčasťou medzinárodnej spolupráce Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania je akceptácia odborníkov zo zahraničia, ktorí prichádzajú na našu univerzitu v rámci medziuniverzitných partnerstiev, medzivládnych programov spolupráce, ako aj v rámci rôznych štipendijných programov a grantov určených na výkon vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti. Hosťujúci pracovníci prichádzajú na UKF najčastejšie na základe programov spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré komunikujú s lektorátmi v zahraničí, ďalej prostredníctvom Fulbrightovho programu, na základe Bilaterálnych dohôd o spolupráci UKF, štipendijných programov SAIA, n.o., Medzinárodného Vyšehradského fondu a iných. Každoročne na našej univerzite pôsobí viac než desiatka hosťujúcich odborníkov zo zahraničia, ktorí sa významne podieľajú na procese internacionalizácie vedy, výskumu a vzdelávacieho procesu na našej univerzite.
Na Filozofickej fakulte UKF pôsobia zahraniční lektori, ktorých primárnym poslaním je prispieť ku kvalitnej výučbe cudzích jazykov a kultúr.
Na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty je zriadený lektorát DAAD a lektorát ÖAD. Na katedre pôsobia v súčasnosti dvaja zahraniční lektori prijatí na celý akademický rok (1 z Nemecka a 1 z Rakúska).
Katedra rusistiky Filozofickej fakulty pravidelne hosťuje zahraničných lektorov. Cez Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky privítali na katedre 2 zahraničných hosťujúcich pedagógov (1 z Ruskej federácie a 1 z Ukrajiny).
V rámci sekcie francúzskeho jazyka a literatúry na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty vyučuje 1 zahraničný lektor z Francúzska a 1 z Talianska.
Katedra anglistiky a  amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF s Katedrou lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty UKF striedavo prijímajú  hosťujúcich profesorov  z amerických univerzít v rámci Fulbrightovho programu. V aktuálnom  akademickom roku hosťuje Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií 1 lektora z USA. 
Na Fakulte stredoeurópskych štúdií, Ústave maďarského jazyka a literatúry dlhoročne pôsobí hosťujúci profesor maďarského jazyka.
Hosťujúci pedagogickí pracovníci vyučujú  teoreticko-praktické jazykovedné, literárnovedné a metodické disciplíny a oboznamujú našich študentov s kultúrnymi a spoločensko-politickými špecifikami danej krajiny. Podobne je významné aj pôsobenie vedecko-výskumných zahraničných pracovníkov, ktorí predstavujú nielen nové pracovné kontakty pre našich kolegov, ale v neposlednom rade dodávanú našim snaženiam v oblasti vedy a výskumu potrebný medzinárodný rozmer.
Kolegov zo zahraničia prijíma na kratšie i dlhšie vedecko-výskumné pobyty aj Fakulta prírodných vied a Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, ktoré prostredníctvom Národného štipendijného programu Slovenskej republiky rozvíjajú spolupráca so zahraničnými partnerskými pracoviskami a inštitúciami.
Podrobnejšie informácie o hosťujúcich vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkoch zverejňujú jednotlivé fakulty resp. ich pracoviská a svojich webových stránkach.

Najčítanejšie články

Kontakt na Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy

PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
poverená výkonom činností prorektora pre medzinárodné vzťahy
e-mail:
 
Ing. Anita Garajová, PhD.
email:
tel.: +421 37 6408 031
 
Ing. Katarína Butorová, PhD.
email:
 
Mgr. Terézia Paňková
email:
 

Mgr. Pavol Vakoš
e-mail:

Adresa:
Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Aktuálne ponuky na Erasmus+ stáž

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
ico facebook

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab logo mlyny
Nitricka logo web logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS nove RE logo Divadelná Nitra 2018 radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.