L3 banner international EN

Zahraniční lektori

Hosťujúci pracovníci (lektori) prichádzajú na UKF na dlhodobý lektorský pobyt v trvaní min. 1 roka najčastejšie na základe programov spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré komunikujú s lektorátmi v zahraničí, prostredníctvom Fulbrightovho programu alebo programu DAAD. Fakulty UKF prijímajú kolegov zo zahraničia aj na kratšie lektorské a vedeckovýskumné pobyty, a to prostredníctvom štipendijných programov SAIA, n. o., na základe Bilaterálnych dohôd o spolupráci UKF, Medzinárodného Vyšehradského fondu a iných. Každoročne na našej univerzite pôsobí viac než desiatka hosťujúcich odborníkov zo zahraničia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo