L3 banner studium new

Mimoriadne zasadnutie SRK 13. júla 2018

Dňa 13. júla 2018 sa konalo na pôde Trnavskej univerzity v Trnave mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Na zasadnutí boli okrem iného prijaté aj vyjadrenia SRK k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva a k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania, zverejnené aj na webovom sídle SRK.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo