L3-banner-studium

Študijné oddelenia

Fakulta prírodných vied

Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Úradné hodiny
Pondelok 13.00 - 15.00
Utorok 9:00 - 11:00
Streda 13:00 - 15:00
Štvrtok 9:00 - 11:00
 
Doktorandské štúdium, rigorózne skúšky
Mgr. Jana Ďuriačová
tel.: +421 37 6408 565
e-mail:
 
2. a 3. ročník Bc. štúdia (denná forma)
Bc. Jana Lörinczová
tel.: +421 37 6408 560
e-mail:
 
1. ročník Bc. štúdia (denná forma), Bc. a Mgr. štúdium (externá forma)
Ing. Alena Šubová
tel: +421 37 6408 562
e-mail:
 
Fakultná administrátorka AIS
Ing. Zuzana Ďurfinová
tel.: +421 37 6408 569
e-mail: 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Kraskova ul. 1, 949 74 Nitra
 
Študijné programy Sociálne služby a poradenstvo (I. a II. stupeň, denná a externá forma), Aplikovaná sociálna práca (II. stupeň, denná a externá forma)
Mgr. Margaréta Nováková
tel: +421 37 6408 757
e-mail:
č. dverí: A-202

Študijné programy Ošetrovateľstvo (I. a II. stupeň, denná a externá forma), Urgentná zdravotná starostlivosť (I. stupeň, denná a externá forma)
Eva Antlová
tel: +421 37 6408 760
e-mail:
č. dverí: A-203

Študijné programy Psychológia (I. a II. stupeň, denná forma), Kariérové poradenstvo (I. stupeň, denná forma)
Mária Černáková
tel: +421 37 6408 757
e-mail:
č. dverí: A-202
 
Fakultný administrátor AIS
Martin Jošt
tel.:  +421 37 6408 762  
e-mail: 

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel./fax: +421 37 6408 860
 
Úradné hodiny 
Pondelok 13.00 - 15.00
Utorok 9:00 - 11:00
Streda 13:00 - 15:00
Štvrtok 9:00 - 11:00
 
Vedúca študijného oddelenia
Mgr. Veronika Šándorová
e-mail:

Referentka
Mgr. Žaneta Zorvanová
e-mail:   

Filozofická fakulta

Štefánikova 67, 949 74 Nitra
 
Úradné hodiny 
Pondelok 9.00 - 12.00
Utorok 9:00 - 12:00
Streda 9:00 - 12:00
Štvrtok 9:00 - 12:00
 
Externé štúdium
Ing. Angela Zverková
e-mail:
Ľudmila Kováčová
e-mail:
tel.: +421 37 6408 504

Denné štúdium
 
- bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, etnológia, európske štúdiá, kulturológia, kulturológia - blízkovýchodné štúdiá, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, politológia, sociológia
Jozefína Cintulová
tel.: +421 37 6408 457
e-mail:

Denné štúdium
- bakalárske jednoodborové študijné programy:  anglistika, aplikovaná etika - etika profesijných činností, etika, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, filozofia, história, misijná práca, nemčina v hospodárskej praxi, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, taliansky jazyk a kultúra, východoslovanské jazyky a kultúry, žurnalistika
- bakalárske študijné programy - prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
Helena Pagáčová
tel.: +421 37 6408 457
e-mail:

Denné štúdium
- magisterské jednoodborové študijné programy:
 anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo, archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, filozofia, história, kulturológia, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, muzeológia, politológia, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, taliansky jazyk a kultúra,  žurnalistika
Zuzana Spišáková
tel.: +421 37 6408 458
e-mail:

Denné štúdium
- bakalárske a magisterské učiteľské študijné programy  (UAP - všetky kombinácie) 
- magisterské študijné programy - prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
RNDr. Zuzana Eckhardt
tel.: +421 37 6408 458
e-mail:

Fakultný administrátor AIS pre denné štúdium
Ing. Tomáš Páleník
tel.: +421376408 468
e-mail:
 
Fakultný administrátor AIS pre externé štúdium a pre doktorandov FF
Ing. Monika Václavová
tel.: +421 37 6408 468
e-mail: 

Poplatky a školné pre FF
Bc. Marta Kubaľáková
tel.: +421 37 6408 450
e-mail:

Pedagogická fakulta

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
 
Úradné hodiny
Pondelok 13.00 - 15.00
Streda 13:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 12:00
 
Denné štúdium (bakalárske, magisterské štúdium, neučiteľské študijné programy, jednopredmetové učiteľské programy)
Mgr. Šarlota Kapustová
e-mail:
Mgr. Mária Šerfözöová
e-mail:
tel.: +421 37 6408 214
 
Denné štúdium (bakalárske, magisterské štúdium, dvojpredmetové učiteľské programy)
Externé štúdium (bakalárske, magisterské štúdium, neučiteľské študijné programy, učiteľské programy)
Rigorózne konanie
Mgr. Jana Privalincová
e-mail:
Erika Elbornová
e-mail:
tel.: +421 37 6408 217
 
Fakultný administrátor AIS
Ing. Rudolf Kaniansky 
tel.: +421 37 6408 296
email: 
banner-PrijimacieKonanie-Bighore
banner-PrijimacieKonanie-prihlaskabanner-PrijimacieKonanie-vysledkybanner-PrijimacieKonanie-navratka

Tlačivá

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

NCSRK 2017

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.