L3 banner studium new

Disciplinárny poriadok UKF pre študentov

Je vnútorným predpisom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je platný pre študentov univerzity, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na fakulte. Upravuje postavenie a pôsobnosť disciplinárnej komisie univerzity pre študentov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo