L3 banner studium new

Volebná komisia

Ing. Rastislav Žitný, PhD. – predseda
Ing. Stanislav Ďurfina
PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo