L3 banner studium new

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Konkrétne požiadavky na jeho určenie sú ustanovené v osobitných predpisoch, ktoré vymedzujú účely a čiastočne aj prostriedky spracúvania osobných údajov.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
IČO: 00 157 716
tel.: +421 37 6408 111
e-mail:
Zodpovedná osoba
Ing. Róbert Polyácsko
tel.: +421 944 901 942
e-mail:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo