L3 banner studium new

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania UKF

Upravuje postavenie, pôsobnosť a vnútornú organizáciu Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo