L3 banner studium new

Komisia pre prírodné vedy (PV)

Predseda
prof. RNDr. František Strejček, PhD., FPV, Katedra botaniky a genetiky
Členovia
prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., FPV, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV – externý člen
doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD., FPV, Katedra informatiky
prof. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD., FPV, Katedra ekológie a environmentalistiky
Bc. Valerii Popovych – zástupca študentov
prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., FPV, Katedra matematiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo