L3 banner studium new

Komisia pre humanitné vedy (HV)

Predsedníčka
prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., FF, Katedra archeológie
Členovia
prof. PaedDr. Kristian Benyovszky, PhD., FSŠ, Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
Bc. Simona Crhoňová – zástupkyňa študentov
doc. PhDr. Elena Knopová, PhD., Centrum vied o umení SAV – externý člen
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., FF, Katedra translatológie
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc., FF, Katedra rusistiky
prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., PF, Katedra hudby

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo