L3 banner studium new

Komisia pre pedagogické vedy a učiteľstvo (PVU)

Predsedníčka
prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD., PF, Katedra lingvodidaktických a interkultúrnych štúdií
Členovia
prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., PF, Katedra pedagogiky
doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD., FPV, Katedra chémie
doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., FF, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Bc. Viktória Malá – zástupkyňa študentov
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF, Katedra pedagogiky
RNDr. Soňa Puterková – externný člen
Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., FSŠ, Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo