L3 banner studium new

Harmonogram akademického roka

Harmonogram AR 2019/2020
Začiatok výučby v zimnom semestri:
23. septembra 2019
Zápisy študentov:
– presný časový harmonogram zápisov je uvedený na webovom sídle každej fakulty
Zimný semester:
Výučbové obdobie: 23. 9. 2019 – 20. 12. 2019 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 7. 1. 2020 – 15. 2. 2020 (6 týždňov)
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2019
Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu 2. r. Bc.: do 31. 10. 2019
Predzápisy na letný semester: 28. 10. 2019 – 17. 11. 2019
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 20. 12. 2019
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 16. 2. 2020
Celouniverzitná dovolenka: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (nástup do práce 7. 1. 2020)
Imatrikulácie:
FPV                   7. 11. 2019 o 9.00 h
FSVaZ                7. 11. 2019 o 11.30 h
FSŠ                   5. 11. 2019 o 11.30 h
FF                     6. 11. 2019 o 10.00 a 12.30 h
PF                     5. 11. 2019 o 9.00 h
Októberfest UKF: 1. 10. 2019
Študentské dni nitrianskych univerzít: 13. 11. – 29. 11. 2019 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
1. 11. 2019 – piatok – Sviatok Všetkých svätých
24. 12. 2019 – utorok – Štedrý deň
25. 12. 2019 – streda – 1. sviatok vianočný
26. 12. 2019 – štvrtok – 2. sviatok vianočný
1. 1. 2020 – streda – Nový rok
6. 1. 2020 – pondelok – Sviatok Troch Kráľov
10. 4. 2020 – piatok – Veľký piatok
13. 4. 2020 – pondelok – Veľkonočný pondelok
1. 5. 2020 – piatok – Sviatok práce
8. 5. 2020 – piatok – Deň víťazstva nad fašizmom
Letný semester:
Výučbové obdobie: 17. 2. 2020 – 16. 5. 2020 (13 týždňov)
Končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia – všetky fakulty: 17. 2. 2020 – 18. 4. 2020 (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 18. 5. 2020 – 11. 7. 2020 (8 týždňov)
Končiace ročníky Bc. štúdia – všetky fakulty: 20. 4. 2020 – 16. 5. 2020 (4 týždne)
Končiace ročníky Mgr. štúdia – všetky fakulty: 20. 4. – 9. 5. 2020 (3 týždne)
Predzápis na zimný semester 2020/2021: 16. 3. – 4. 4. 2020
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 10. 7. 2020
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 20. 9. 2020
 
Štátne skúšky
Činnosť  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium   
Odovzdanie záverečných prác 24. 4. 2020* 24. 4. 2020*  
Posúdenie záverečných prác 15. 5. 2020 9. 5. 2020  
ŠS z pedagogicko-psychologickéhoa sociálno-vedného základu – 1. termín      - - - - 14. 5. – 19. 5. 2020  
ŠS z pedagogicko-psychologickéhoa sociálno-vedného základu – 2. termín      - - - - 24. – 25. 8. 2020  
ŠS z pedagogicko-psychologickéhoa sociálno-vedného základu – 3. termín      - - - - Podľa harmonogramu 1. termín AR 2020/21***  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín 28. 5. – 6. 6. 2020 20. 5. – 29. 5. 2020  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín 26. 8. – 28. 8. 2020** 26. 8. – 28. 8. 2020**  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 3. termín Podľa harmonogramu 1. termín AR 2020/21*** Podľa harmonogramu 1. termín AR 2020/21***  
Poznámky a vysvetlivky:
*Študent sa môže prihlásiť v AR 2019/20 na štátne skúšky pod podmienkou, že dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, že študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2020.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia, ktorá je spoplatnená podľa Smernice o školnom a poplatkoch platnej pre AR 2020/21.
Promócie:
Fakulta prírodných vied: 16. – 17. 6. 2020, 6. – 7. 7. 2020, 5. 10. 2020
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 1. – 3. 7. 2020
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 29. 6. 2020
Filozofická fakulta: 22. – 23. 6. 2020, 8. – 9. 7. 2020, 7. – 8. 10. 2020
Pedagogická fakulta: 24. – 25. 6. 2020, 6. 10. 2020
Promócie absolventov univerzity tretieho veku:  18. 6. 2020
Promócie Nitrianskej letnej univerity:  10. 7. 2020
Prijímacie skúšky:
bakalárske štúdium – PF a FSVaZ: 14. – 17. 4. 2020
                               – FPV, FSVaZ, FSŠ a FF: 8. – 19. 6. 2020
magisterské štúdium – všetky fakulty: 8. – 12. 6. 2020
doktorandské štúdium – všetky fakulty: 29. 6. – 3. 7. 2020
Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 30. 7. 2020
Odporúčaný termín letnej dovolenky: 13. 7. – 14. 8. 2020
Deň otvorených dverí – jesenný termín: 21.23. 11. 2019
Fakulta prírodných vied: 21. 11. 2019
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 23. 11. 2019
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 23. 11. 2019
Filozofická fakulta: 22. 11. 2019
Pedagogická fakulta: 21. 11. 2019
Univerzitný deň otvorených dverí – všetky fakulty: 13. 2. 2020
Nitrianske univerzitné dni: 27. 4. – 7. 5. 2020 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)
Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)
 
PEDAGOGICKÁ PRAX
Predškolská a elementárna pedagogika
 • Zimný semester
          2. roč.: 25. – 29. 11. 2019 – 20 hod. – hospitačno-asistentská prax v MŠ, bloková prax
          3. roč.: 25. – 29. 11. 2019 – 20 hod. – hospitačno-asistentská v ŠK a 1. roč. ZŠ, bloková prax
 • Letný semester
          1. roč.: marec – máj (5. 3. – 12. 5. 2020 – 40 hod. – utorok) – úvodná hospitačná prax v MŠ a ŠK, priebežná prax
          2. roč.: máj – jún (po dohode – 1 týždeň – 20 hod.) – pedagogická prax v ŠkVP, bloková prax
          3. roč.: február (3. 2. – 28. 2. 2020 – 40 hod.) – výstupová prax v MŠ a ŠK, súvislá v mieste bydliska
Špeciálna pedagogika
 • Zimný semester
          1. roč.: 25. – 29. 11. 2019 – 20 hod. – hospitačná prax v bežnej škole
          2. roč.: 25. – 29. 11. 2019 – 20 hod. – prax v MŠ
          3. roč.: 18. – 29. 11. 2019 – 40 hod. – špeciálnopedagogická hospitačno-výstupová prax v špeciálnej škole
 • Letný semester
         1. roč.: 20. – 30. 4. 2020 – 30 hod. – hospitačná prax v špeciálnej škole
         2. roč.: 20. – 30. 4. 2020 – 40 hod. – prax v špeciálnom výchovnom zariadení
         3. roč.: 4. – 28. 2. 2020 – 40 hod. – špeciálnopedagogická prax, súvislá
Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
 • Zimný semester
        2. roč. – UPP – november (4. – 8. 11. 2019 – 20 hod.) – pedagogická prax v odbore I.
        3. roč. – UPP – október – december (2. 10. – 11. 12. 2019 – 20 hod. – streda) – pedagogická prax v odbore II.
        3. roč. – UAP a UUP – október – december (2. 10. – 11. 12. 2019 – 20 hod. – streda) – základná škola – pedagogická prax I. – hospitačno-asistentská, priebežná
 • Letný semester
    3. roč. – UPP – február – apríl (21. 2. – 17. 4. 2020) – 40 hod. – piatok– SOŠ – pedagogická prax I. hospitačno-asistentská, priebežná
MAGISTERSKÉ študijné programy:
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Zimný semester
        1. roč. – december (2. – 6. 12. 2019 – 20 hod.) – hospitačno-asistentská, bloková prax
        2. roč. – október – december (3. 10. – 12. 12. 2019 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová II., priebežná
 • Letný semester
        1. roč. – marec – máj (5. 3. – 14. 5. 2020 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová I., priebežná
        2. roč. – február (4. 2. – 28. 2. 2020 – 100 hodín) – súvislá pedagogická prax v mieste bydliska
Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
 • Zimný semester
      1. roč. – december (2. 12. – 13. 12. 2019 – 40 hod.) – pedagogická prax II., bloková-výstupová, SŠ
 • Letný semester
      1. roč. – apríl (20. – 30. 4. 2020 – 40 hod.) – pedagogická prax výstupová III., bloková-výstupová, ZŠ
      2. roč.: február – marec – 120 hodín: 60 hodín – 4. 2. – 28. 2. 2020
                                                                 60 hodín – 2. 3. – 31. 3. 2020
 
Schválené na zasadnutí Kolégia rektora UKF dňa 4. marca 2019.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo