L3 banner studium new

Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami

Univerzita Konštantína Filozofa  v Nitre (ďalej UKF v Nitre) rešpektuje študentov, teda aj študentov so špecifickými potrebami. Všetci študenti majú zabezpečené všetky práva a povinnosti podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. UKF v Nitre svojim štatútom, predpismi a ostatnými nariadeniami zabezpečuje optimálne podmienky pre štúdium intaktných študentov i študentov so špecifickými potrebami.
Všetky podstatné nariadenia, poskytované služby a formálne odkazy sú na webovom sídle Centra podpory študentov so špecifickými potrebami pri PF UKF v Nitre.
 • poradenstvo a konzultácie v študijnej oblasti
 • ponúkame možnosť diagnostiky študijných zručností (batéria READY VŠ), kognitívnych a percepčných oblastí
 • poradenstvo v oblasti stratégii učenia, efektívnych poznámok a porozumenia textu (program Ja na to mám)
 • možnosť rozvoja myslenia pomocou programu FIE
 • možnosť dynamickej diagnostiky LPAD
 • konzultácie k prijímaniu a administratíve evidencie študentov so špecifickými potrebami
 • pomoc v knižnici pri práci s katalógmi
 • poradenstvo pre zostavenie individuálneho harmonogramu plnenia študijných povinností
 • pomoc pri zostavovaní a riešení rozvrhových akcií
 • zápis poznámok z prednášok a seminárov
 • scan a kopírovanie poznámok a učebných textov
 • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom
 • pomoc so zvukovými záznamami z prednášok a seminárov
 • prevod učebných textov do zvukovej podoby
 • zapožičiavanie pomôcok, pomocnej technológie a poradenstvo
 • tlmočenie do posunkového jazyka
 • poradenstvo pre vyučujúcich, pre prácu so študentom nevidiacim
Odborný garant/poradca/kontakt:
doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.,
PaedDr. Vladimíra Beliková PhD.,
Poskytovanie poradenstva:

pondelok po dohode
utorok po dohode
streda 10:00 - 13:00
štvrtok po dohode
piatok po dohode

Najčítanejšie články

Dokumenty pre študentov so špecifickými potrebami

 
 • Príloha č. 1 (Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby)
 • Príloha č. 2 (Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb)
 • Príloha č. 3 (Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby - špecifikácia žiadaných primeraných úprav a podporných služieb)
 • Príloha č. 4 (Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb)
 • Príloha č. 5 (Vyhlásenie)
 • Príloha č. 6 (Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov)

Kontakty pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátori pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.
(univerzitný koordinátor UKF v Nitre)
Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty
tel.: +421 37 6408 255
e-mail:
 
doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt:
 
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt:     
 
RNDr. Dušan Vallo, PhD.
(koordinátor za Fakultu prírodných vied UKF v Nitre)
kontakt:
 
PhDr. Ľuboš Török, PhD.
(koordinátor za Filozofickú fakultu UKF v Nitre)
kontakt:
 
PaedDr. Vladimíra Beliková, PhD.
(koordinátor za Pedagogickú fakultu UKF v Nitre)
kontakt:
 
PaedDr. Helena Pataiová, PhD.
(koordinátor za Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre)
kontakt:
 
Centrum podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami:
PaedDr. Vladimíra Beliková, PhD.
Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre
Dražovská cesta 2
e-mail:

Kontakty

Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre
Dražovská 2
949 01 Nitra
e-mail:
tel.: +421 37 6408 144
 
Manažér PaSC UKF v Nitre
Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.
e-mail:
tel.: +421 37 6408 140

Propagačné materiály

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.