L3 banner studium new

SAIA, n. o.

Regionálne pracovisko SAIA, n. o., v Nitre so sídlom na UKF v Nitre
SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) poskytuje informácie a poradenstvo zamerané na štúdium a výskum v zahraničí pre študentov stredných a vysokých škôl, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov, a to v rámci programov priamo zabezpečovaných SAIA, n. o.: Akademické mobility (štipendiá na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád), CEEPUS, Akcia Rakúsko – Slovensko, Národný štipendijný program a EURAXESS.
SAIA, n. o., v Nitre organizuje semináre a informačné dni o možnostiach štúdia a výskumu v zahraničí a o príprave podkladových dokumentov v rámci žiadostí o štipendiá na zahraničné študijné a výskumné pobyty.
Vykonáva aktivity Servisného centra EURAXESS v rámci národnej a európskej siete servisných centier EURAXESS.
Programy SAIA:
Viac informácií:
Kontakt:
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra
(2. poschodie, č. dv. A-208)
tel.: 037/6408 187
e-mail:
skype: saia0101
Mgr. Beáta Košťálová
koordinátorka programov SAIA, n. o., pre nitriansky a trnavský región
Hodiny pre verejnosť:
utorok: 8.30 – 12.00, 13.00 – 15.30
streda: 13.00 – 16.00
štvrtok: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
piatok: 9.00 – 13.00

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo