Prijatie delegácie Udmurtskej štátnej univerzity v Iževsku na UKF v Nitre

Vo štvrtok 19. októbra 2017 navštívila Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre delegácia Udmurtskej štátnej univerzity v Iževsku (Ruská federácia) vedená rektorkou univerzity Galinou Vitaljevnou Merzlyakovou v sprievode dekanky Fakulty udmurtskej filológie Udmurtskej štátnej univerzity Nataliou Vladimirovnou Kondratievovou a predstaviteľkou Univerzity Eotvosa Loranda v Budapešti doc. Zsuzsou Salanki.
V úvode svojho pracovného programu delegácia navštívila Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, kde sa za prítomnosti dekanky fakulty Dr. habil. PaedDr. Žofie Bárcziovej, PhD., a prodekanky pre zahraničné vzťahy Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., uskutočnila diskusia zameraná na oblasti rozvoja spoločnej trojstrannej spolupráce medzi Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, Univerzitou Eotvosa Lóranda v Budapešti a Udmurtskou štátnou univerzitou v Iževsku.
Hlavným bodom pracovného programu delegácie bolo rokovanie rektorky Udmurtskej štátnej univerzity s rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomírom Zelenickým, CSc., za prítomnosti prorektorky pre medzinárodné vzťahy UKF prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc. Témami rokovania, okrem vzájomného oboznámenia so štruktúrou a zameraním oboch univerzít, bolo formulovanie smerovania možnej budúcej spolupráce a jej definovanie pre spracovanie návrhu dohody o spolupráci univerzít.
Udmurtská štátna univerzita v Iževsku je svojím zameraním podobná Univerzite Konštantína Filozofa. Zaujímavosťou je, že súčasťou Udmurtskej štátnej univerzity je Inštitút ropy a plynu, ktorý sa svojím technickým charakterom približuje skôr technickým univerzitám ako k univerzitám humanitného zamerania. Univerzita má 13 inštitútov a navštevuje ju 19 000 študentov bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Viac informácií o Udmurtskej štátnej uiniverzite je možné nájsť na http://udsu.ru/.
Text: Mgr. Pavol Vakoš
Fotografie: Lubo Balko

Covid-19 kontakt

Milí zamestnanci a študenti UKF, ochorenie, prípadne kontakt s infikovaným, nahlasujte na  

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo