Tretia medzinárodná vedecká konferencia Sorena Kierkegaarda

V dňoch 20. až 21. februára 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre konala Tretia medzinárodná vedecká konferencia Sorena Kierkegaarda. Konferenciu organizoval Stredoeurópsky ústav Sorena Kierkegaarda v Nitre, ktorého riaditeľom je prof. Roman Králik. Okrem kolegov a bádateľov zo Slovenska na konferencii participovalo široké spektrum odborníkov z rôznych krajín: prof. Abrahim Khan, Dr.h.c., University of Toronto (Kanada), Dr. Maria Binetti, University of Buenos Aires (Argentína), Dr. Bojan Žalec, University of Ljubljana (Slovinsko), Dr. Stefania Lubanska, Univewersytet Pedagogiczny Krakow (Poľsko).
Zahraničných a domácich hostí privítala krátkym príhovorom prorektorka pre zahraničné vzťahy prof. Gabriela Miššíková, riaditeľ Stredoeurópskeho ústavu S. Kierekegaarda prof. Roman Králik, prodekan doc. Martin Hetenyi a prof. Cyril Diatka. V rámci dvojdňovej konferencie domáci aj zahraniční bádatelia zdieľali myšlienky, názory a rôzne interpretačné línie odkazu Sorena Kierkegaarda.
Po ukončení konferencie prof. Abrahim Khan, Dr.h.c., pracovne navštívil rektora univerzity prof. Ľubomíra Zelenického, prorektorku prof. Gabrielu Miššíkovú a dekana FF UKF prof. Bernarda Garaja.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD., FF - Katedra žurnalistiky
Foto: archív konferencie

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove