Navštívte UKF a jej fakulty v online priestore už 17. februára 2022. Program a viac informácií prinesieme čoskoro.

Výzva Twinning v rámci programu HORIZONT 2020 je otvorená

Vyhlásenie výzvy: 15.05.2018

Ukončenie výzvy: 15.11.2018 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie: Cieľom twinningu je výrazne posilniť vymedzenú oblasť výskumu na univerzite alebo výskumnej organizácii z rozširujúcej sa krajiny tým, že sa spojí s aspoň dvoma medzinárodne uznávanými výskumnými inštitúciami v iných členských štátoch alebo pridružených krajinách.

Twinning má:
  • zvýšiť vedecké a technologické kapacity prepojených inštitúcií s hlavným zameraním na univerzitu alebo výskumnú organizáciu z rozširujúcej sa krajiny;
  • pomôcť zvýšiť profil výskumu inštitúcie z rozširujúcej sa krajiny, ako aj profil výskumu svojich zamestnancov.
Úspešné twinningové návrhy budú musieť jasne načrtnúť vedeckú stratégiu na zintenzívnenie a stimuláciu vedeckej excelentnosti a inovačných kapacít vo vymedzenej oblasti výskumu, ako aj vedeckú kvalitu partnerov zapojených do twinningového partnerstva. Táto vedecká stratégia by mala obsahovať opatrenia na formulovanie nových (alebo prebiehajúcich) spoločných výskumných projektov vo vedeckej oblasti výberu a opísať, ako by twinning tento výskum pokročil do novej fázy rozšírením svojho rozsahu pôsobnosti a / alebo výskumného partnerstva. V prípade potreby je potrebné načrtnúť akékoľvek prepojenia s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Takáto stratégia by mala zahŕňať komplexný súbor činností, ktoré sa majú podporiť. Mali by zahŕňať aspoň niektoré z týchto oblastí: krátkodobé výmeny zamestnancov; odborné návštevy a krátkodobé školenia na mieste alebo virtuálne školenie; dielne; účasť na konferencii; organizácia spoločných aktivít typu letnej školy; šírenie informácií.

Oprávnený žiadatelia: organizácie z týchto členských štátov: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko a týchto pridružených krajín: Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Macedónsko, Gruzínsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

Oprávnený partneri: minimálne dve excelentné výskumné inštitúcie, ktoré musia pochádzať z inej členskej krajiny EÚ alebo pridruženej krajiny ako je žiadateľ.

Financovanie: max. 800 000,00 Eur na obdobie do 3 rokov

Bližšie informácie nájdete tu: https://doc.ukf.sk/course/view.php?id=136#section-1

Covid-19 kontakt

Milí zamestnanci a študenti UKF, ochorenie, prípadne kontakt s infikovaným, nahlasujte na

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo