Na UKF mieri britský veľvyslanec

23. novembra 2018 navštívi Univerzitu Konštantína Filozofa veľvyslanec Veľkej Británie J. E. Andrew Garth. Predstaví sa s prednáškou na tému Brexit, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku a uskutoční sa v hlavnej budove UKF na Tr. A. Hlinku 1 v miestnosti P-6 o 11.00 h. Po nej vznikne priestor pre otázky v rámci diskusie.
Andrew Garth je britský diplomat. V diplomatických službách Spojeného kráľovstva pôsobí od roku 1988. Pracoval ako atašé vo Varšave, istý čas pôsobil v Ázii. Venoval sa rozvíjaniu medzinárodného obchodu a pracoval v oblasti exportu britských firiem. Na poste veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku pôsobí od roku 2014.
Ako veľvyslanec reprezentuje britskú kráľovnú a vládu Spojeného kráľovstva. Zodpovedá za smerovanie a prácu veľvyslanectva a konzulátov vrátane politickej práce, obchodu a investícií, tlačových a kultúrnych vzťahov, vízových a konzulárnych služieb.
Andrew Garth
Text: Mgr. Tímea Kamenická – Referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci R
Foto: gov.uk

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo