L3-banner-univerzita

Fakulta prírodných vied

Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Doktorandské štúdium, rigorózne skúšky, rozširujúce štúdium
1. a 2. ročník Bc. štúdia (denná forma), 2. ročník Mgr. štúdia (denná forma)
3. ročník Bc. štúdia (denná forma), 1. ročník Mgr. štúdia (denná forma), Bc. a Mgr. štúdium (externá forma)
Fakultná administrátorka AIS

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo