L3-banner-univerzita

Komisia pre vedeckovýskumnú činnosť a akreditáciu

Komisia pre vedeckovýskumnú činnosť a akreditáciu je poradným orgánom prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť a akreditáciu UKF. Predsedom komisie pre vedeckovýskumnú činnosť je prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť.
Predsedníčka
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Členovia
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove