L3-banner-univerzita

Prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci

Doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., absolvoval Pedagogickú fakultu v Nitre v roku 1988. V roku 1989 nastúpil na rozširujúce štúdium filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1994. Bol spoluzakladateľom Katedry etiky, katechetiky a sociálnych vied vtedajšej Vysokej školy pedagogickej, kde vykonával funkciu tajomníka a neskôr zástupcu vedúceho katedry. V roku 1996 založil katedru sociálnej práce a sociálnych vied, s cieľom pripravovať erudovaných sociálnych pracovníkov. V tomto roku začal tiež prednášať v Kňazskom seminári v Nitre ako odborný asistent, kde pôsobil desať rokov.
V roku 2003 obhájil dizertačnú prácu a získal titul PhD. na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2006 obhájil habilitačnú prácu a získal titul docent. V rokoch 2006 – 2014 bol prorektorom pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci Univerzity Konštantína Filozofa. Funkciu predsedu Akademického senátu vykonával v rokoch 2014 – 2018.
Od roku 2014 do roku 2018  bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre, kde pôsobil ako podpredseda Komisie pre školstvo, mládež a šport. Od roku 2015 do 2018 bol členom Mestskej školskej rady v Nitre a od roku 2017 je členom Akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V rokoch 2018 až 2020 pôsobil tiež ako člen dozornej rady ARRIVA Nitra, a. s.
Prorektorom pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci je od 10. júla 2018.
Kontakt
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci
Tr. A. Hlinku 1
Tvrdon 1DX 2494web
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove