L3-banner-univerzita

Prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci

Doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., absolvoval Pedagogickú fakultu v Nitre v roku 1988. V roku 1989 nastúpil na rozširujúce štúdium filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1994. Bol spoluzakladateľom Katedry etiky, katechetiky a sociálnych vied vtedajšej Vysokej školy pedagogickej, kde vykonával funkciu tajomníka a neskôr zástupcu vedúceho katedry. V roku 1996 založil katedru sociálnej práce a sociálnych vied, s cieľom pripravovať erudovaných sociálnych pracovníkov. V tomto roku začal tiež prednášať v Kňazskom seminári v Nitre ako odborný asistent, kde pôsobil desať rokov.
V roku 2003 obhájil dizertačnú prácu a získal titul PhD. na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2006 obhájil habilitačnú prácu a získal titul docent. V rokoch 2006 – 2014 bol prorektorom pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci Univerzity Konštantína Filozofa. Funkciu predsedu Akademického senátu vykonával v rokoch 2014 – 2018.
Od roku 2014 do roku 2018  bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre, kde pôsobil ako podpredseda Komisie pre školstvo, mládež a šport. Od roku 2015 do 2018 bol členom Mestskej školskej rady v Nitre a od roku 2017 je členom Akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V rokoch 2018 až 2020 pôsobil tiež ako člen dozornej rady ARRIVA Nitra, a. s.
Prorektorom pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci je od 10. júla 2018.
Kontakt
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci
Tvrdon 1DX 2494web
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo