L3-banner-univerzita

Podkategórie

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
Interiérové vybavenie nábytkom pre študentské domovy UKF v Nitre 26. 09. 2017
Dodávka elektrickej energie pre roky 2018-2019 25. 09. 2017
Dodávka zemného plynu pre roky 2018-2019 19. 09. 2017
Interiérové vybavenie nábytkom pre učebne THA00100 aTHA0015A Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 11. 08. 2017
Realizácia zdravotníckych vyšetrení s cieľom zberu výskumných dát 28. 06. 2017
Realizácia stavby „Rekonštrukcia učební THA00100 a THA0015A Fakulty prírodných vied UKF v Nitre“ 15. 06. 2017
Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. - predpokladaná hodnota viac ako 5 000 € bez DPH 07. 06. 2017
Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. - predpokladaná hodnota najviac 5 000 € bez DPH 07. 06. 2017
Interiérové vybavenie nábytkom pre Poradenské centrum UKF v Nitre 07. 06. 2017
Správy o zákazkách rok 2017 30. 05. 2017
Interiérové vybavenie novovybudovanej budovy „Laboratória a učebne FPV UKF v Nitre“ 22. 05. 2017
Napojenie objektov NN prípojkami a vybudovanie spevnených plôch v areáli UKF v Nitre 13. 04. 2017
Napojenie objektov NN prípojkami a vybudovanie spevnených plôch v areáli UKF v Nitre 13. 04. 2017
Realizácia stavby „Poradenské centrum UKF v Nitre“ 27. 01. 2017
Realizácia stavby „Registratúrne stredisko UKF v Nitre“ 27. 01. 2017
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2017 - Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2017 - Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. s využitím elektronického trhoviska 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2017 - Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. bez využitia elektronického trhoviska 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. bez využitia elektronického trhoviska 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. s využitím elektronického trhoviska 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2017 - Nadlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 01. 07. 2016
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Nadlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 01. 07. 2016
Vybudovanie trafostanice TS1 17. 03. 2016
Laboratória a učebne Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 12. 01. 2016
Vybudovanie trafostanice TS1 a elektrickej prípojky VN 11. 01. 2016
Obnova a prístavba objektu spŕch k budove bazénu UKF v Nitre, Tr. Andreja Hlinku č.1, Nitra 16. 11. 2015
Zateplenie obvodových stien a strechy spojené s výmenou okien na budovách „A“ a „B“ Katedry botaniky a genetiky a Katedry zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre na Nábreží mládeže 91 v Nitre 16. 11. 2015
Modernizácia Mediálneho centra FF UKF v Nitre audiovizuálnymi zariadeniami pre získanie a overenie praktických zručnosti študentov na prácu v elektronických médiách. 16. 11. 2015
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov novovybudovanej budovy Katedry hudobnej výchovy PF UKF v Nitre na Dražovskej ceste 4 v Nitre 15. 11. 2015
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej fakulty UKF v Nitre 15. 11. 2015
Dodávka elektrickej energie 15. 11. 2015
Dodávku zemného plynu 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2015 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. bez využitia elektronického trhoviska 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. s využitím elektronického trhoviska 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2015 - Podlimitné zákazky 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2016 - Nadlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. 15. 11. 2015
Informácie o verejných obstarávaniach rok 2015 - Nadlimitné zákazky 15. 11. 2015

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo