L3-banner-media

Seminár Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí

Filozofická fakulta UKF a SAIA, n. o., pozývajú doktorandov a vedeckovýskumných pracovníkov na seminár s názvom Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť, absolvovať mobilitu a kariérne narásť, ktorý sa uskutoční 14. februára 2019 od 13.00 h v zasadačke dekana Filozofickej fakulty.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo