L3-banner-media

Výstava Diplom 2019

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre srdečne pozýva na výstavu magisterských diplomových prác absolventov študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii v akademickom roku 2018/2019.
Vernisáž výstavy sa konala v stredu 22. mája 2019 od 14.30 h v Galérii Univerzum PF UKF v Nitre, Dražovská 4.
Kurátori výstavy: doc. Mgr. Jozef Baus, doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Výstava potrvá do 7. júna 2019 a bude prístupná v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h.
Výstava sa realizuje ako súčasť projektu č. APVV-15-0368.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove