L3-banner-media

Výstava Diplom 2019

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre srdečne pozýva na výstavu magisterských diplomových prác absolventov študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii v akademickom roku 2018/2019.
Vernisáž výstavy sa konala v stredu 22. mája 2019 od 14.30 h v Galérii Univerzum PF UKF v Nitre, Dražovská 4.
Kurátori výstavy: doc. Mgr. Jozef Baus, doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Výstava potrvá do 7. júna 2019 a bude prístupná v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h.
Výstava sa realizuje ako súčasť projektu č. APVV-15-0368.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo