L3-banner-media

Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom

Filozofická fakulta UKF spolu s ďalšími inštitúciami zo Slovenska a Grécka pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom, ktorá sa uskutoční v termíne od 7. do 8. októbra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty UKF. Termín uzávierky prihlášok a zasielania abstraktov je 31. augusta 2019.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo