L3-banner-media

Utečenci na Slovensku

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF Vás pozýva na ďalšiu diskusiu z cyklu Večerné debaty v Trafačke, tentoraz na tému Utečenci na Slovensku.
Čelí Slovensko náporu utečencov?
Koľko utečencov sme za ostatné roky prijali?
Ako niekto získa status utečenca?
Predstavujú utečenci bezpečnostnú hrozbu?
Môžu utečenci obohatiť našu spoločnosť?
Aká je skúsenosť s utečencami z Iraku?
Dokázali sa utečenci integrovať do našej spoločnosti?
Mali by sme prijímať väčší počet utečencov?
Hostia
Petra Achbergerová – riaditeľka Odboru migrácie a integrácie MÚ MV SR
Miroslav Janák – projektový manažér združenia Pokoj a dobro – pomoc utečencom
Moderuje
Adrian Michalík

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo