L3-banner-media

Medzinárodná konferencia Labor Socialis

4. ročník medzinárodnej konferencie
26. september 2019 o 8.30 hod.
Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v roku 2006 začala organizovať sériu konferencií Dni sociálnej práce. Po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ obnovila tradíciu organizovania konferencií pod názvom LABOR SOCIALIS. Cieľom konferencie je reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou štvrtého ročníka konferencie je Sociálna práca v súčasnosti – objavovanie rozmanitosti.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo