L3-banner-media

Kariérny deň UKF

Poradenské a servisné centrum pre študentov – Job kontakt UKF v spolupráci s Národným kariérnym centrom organizujú 4. ročník Kariérneho dňa, ktorý sa bude konať 23. októbra 2019. Program podujatia bude tento rok inovovaný a bude pozostávať z dvoch formátov:
„Business breakfast“ (bude prebiehať v Uniclube od 9.30 do 10.30 h), počas ktorého sa stretnú zástupcovia firiem s pedagógmi, manažérmi a zástupcami študentov UKF. Stretnutie bude na tému spolupráce firemných partnerov a UKF (prezentácia programov, ktoré firmy ponúkajú študentom, možnosti oslovenia študentov prostredníctvom katedier/fakúlt, výmena skúseností a očakávaní od spolupráce...). V rámci stretnutia sa vytvorí priestor nielen na diskusiu, ale aj na nadviazanie osobných kontaktov medzi zástupcami firiem a UKF.
„Table talking“ (bude prebiehať v priestoroch vstupnej haly na prízemí v hlavnej budove na Tr. A. Hlinku 1 od 10.30 do 12.00 h), v rámci ktorého budú mať firmy možnosť priamo prezentovať študentom svoje vzdelávacie programy, ako aj možnosti brigád a zamestnania. Študenti opäť môžu takouto formou získať informácie o tom, aké existujú možnosti na trhu práce, aké zamestnania sú pre nich vhodné, spôsoby odmeňovania či benefitov. Na základe týchto informácií sa potom môžu lepšie rozhodnúť pre svoje budúce zamestnanie.
Bližšie informácie a odpovede na vaše otázky ohľadom realizácie podujatia poskytne Mgr. Ľubica Lachká, manažérka PaSC – Job kontakt UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo