L3-banner-media

Medzinárodná konferencia Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte

21. slovenská onomastická konferencia
10. – 12. september 2019
Študentský domov UKF Nitra, Ul. B. Slančíkovej 1
Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF a Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF sa tento rok ujali organizácie tohto tradičného a renomovaného vedeckého podujatia. Naša univerzita sa tak stáva hostiteľom vyše sedemdesiatich vedeckých pracovníkov z rôznych krajín. Okrem kolegov z rôznych slovenských univerzít privítame prednášajúcich z Poľska, Česka, Ukrajiny, Nemecka, Litvy, Ruska, Číny a Ghany. Konferencia je organizovaná v spolupráci s Jazykovednou spoločnosťou pri JÚĽŠ SAV.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo