L3-banner-media

Medzinárodná konferencia DIDFYZ

Katedra fyziky FPV v spolupráci s občianskym združením VIAC AKO UČENIE organizuje už 21. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIDFYZ 2019 – Formovanie prírodovedného obrazu sveta v 21. storočí.
Konferencia DIDFYZ patrí medzi didaktické konferencie z najbohatšou históriou v Európe (42 rokov organizovania konferencie). Prvá konferencia sa konala v roku 1977 v Bojniciach. Jej XXI. ročník sa uskutoční v dňoch 9. októbra až 12. októbra 2019 v Terchovej (Hotel Boboty).
Konferencia DIDFYZ je významnou komunikačnou platformou, v rámci ktorej si vymieňajú skúsenosti významní odborníci zaoberajúci sa vyučovaním fyziky na všetkých stupňoch škôl. Zámerom konferencie je prezentovanie vedeckých výsledkov a ich implementácia do praxe. Konferencie sa okrem odborníkov zo Slovenska zúčastňujú odborníci z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Talianska, ako aj iných krajín.
Recenzovaný zborník prednášok a príspevkov z konferencie v tlačenej verzii bude publikovaný v anglickom jazyku v AIP Publishing. AIP Publishing je nezisková dcérska spoločnosť American Institute of Physics (AIP). Poslaním AIP Publishing je podporiť charitatívne, vedecké a vzdelávacie účely AIP prostredníctvom vedeckej publikačnej činnosti v oblasti fyzikálnych a príbuzných vedách. AIP Publishing portfólio zahŕňa 19 vysoko cenených časopisov, vrátane hlavných časopisov Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics a The Journal of Chemical Physics.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo