L3-banner-media

BUM! Budem učiť moderne II – Takto učím ja

14. októbra 2019 organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Komenského inštitútom na pôde Pedagogickej fakulty UKF už druhý ročník výnimočnej konferencie spojenej s workshopmi pod názvom BUM! Budem učiť moderne II s podtitulom Takto učím Ja, na ktorú vás srdečne pozývame.
Konferencia je prioritne určená študentom učiteľských študijných programov, ako aj odborovým didaktikom a ďalším odborníkom, ktorým kvalita budúcich učiteľov nie je ľahostajná. Podujatie vytvára priestor pre prezentáciu moderných spôsobov výučby naprieč odborovými didaktikami a pre diskusiu o témach v učiteľskej profesii, ktoré v súčasnosti v spoločnosti rezonujú.
Témami konferencie sú:
  • Akých chceme učiteľov: panelová diskusia s riaditeľmi škôl
  • Prax v príprave budúcich učiteľov: panelová diskusia so zástupcami cvičných učiteľov, odborových didaktikov, čerstvých absolventov a absolventov po adaptácii
  • Takto učím ja: prezentácia výnimočných učiteľov slovenských škôl, ktorí sú finalistami súťaže UČITEĽ SLOVENSKA
  • Takto učím ja – workshopy: učitelia z praxe, navrhnutí na cenu UČITEĽ SLOVENSKA, predstavia študentom moderné spôsoby výučby, ktoré využívajú a môžu byť inšpiratívne pre učiteľov v širokej škále predmetov.
Konferencia je organizovaná pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania učiteľov na našej alma mater. Podporená je zároveň ako aktivita v rámci projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo