L3-banner-media

Proč v Čechách neznáme slovenský underground?

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty UKF pozýva na prednášku v rámci vedeckého cyklu Culturologos. Hosťom tentoraz bude legendárny tvorca českého folku, režisér, architekt a významná osobnosť českej kultúry a umenia Ing. arch. Vladimír MERTA (Katedra etnomuzikologie, Fakulta humanitních studií Karlovy univerzity, Praha, Katedra animované tvorby Filmová akademie múzických umění, Praha).
Téma prednášky: Proč v Čechách neznáme slovenský underground? (Odlišní formy subverzivní kultury jako společného odporu)
Podujatie sa uskutoční 23. októbra 2019 od 13.00 h v miestnosti H115 (Hodžova 1) v rámci riešenia projektu VEGA 1/0282/18 "Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989".

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo