L3-banner-media

Interdisciplinárne dialógy: doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekanky Filozofickej fakulty UKF. 3. decembra 2019 od 14.45 h sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška doc. PhDr. Antona Hruboňa, PhD., s názvom Slovenský štát v našich hlavách: O posmrtnom kulte jednej historickej epochy (a ako to ovplyvňuje našu súčasnosť).
Anotácia prednášky:
Slovenský štát definitívne nezomrel v roku 1945 pod drvivým náporom vojsk antifašistickej koalície. Aj takmer 75 rokov po svojom zániku žije v myslení časti spoločnosti ako kultúrny kód – ako mystická reminiscencia na „skutočne slovenské Slovensko“, éru „všeobecného blaha a prosperity“ a „ostrov pokoja“ vo vojnou zmietanej Európe.
Aké sú príčiny takejto reflexie obdobia, počas ktorého došlo k najväčším kolektívnym i osobným drámam v modernom vývoji našej krajiny?
Ako je možné, že spomienkový optimizmus či generačne sprostredkovaná historická pamäť dokážu pri formovaní postoja k Slovenskému štátu prebiť aj známe fakty o štátom organizovanom násilí a vyvražďovaní, v dôsledku ktorého zo Slovenska prakticky vymizla komunita dotvárajúca jeho multikultúrny charakter po celé storočia? Prečo a akým spôsobom si porazený režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany dokázal po roku 1945 v časti spoločnosti získať posvätnú aureolu nedotknuteľnosti a jeho predstavitelia priam kult národných apoštolov a mučeníkov za národ a právo na jeho sebaurčenie? A najmä – čo z toho všetkého plynie pre dnešok? Prečo sa niekto v roku 2019 hlási k „odkazu“ ľudáckeho režimu, keď už veľmi dobre vieme, za čo všetko bol politicky zodpovedný?
Nechováme si v historickom povedomí nebezpečného krakena, ktorému môžu znovu narásť chápadlá a vyvolať novú erupciu ultranacionalizmu s nepredvídateľnými dôsledkami? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sa pokúsi zodpovedať prednáška Antona Hruboňa, nepríjemne prepájajúca nedávnu minulosť s prežívanou súčasnosťou.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo