L3-banner-media

Študentská kvapka krvi

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny FSVaZ UKF v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Nitre organizuje aj v tomto akademickom roku Študentskú kvapku krvi, hoci nie vo zvyčajných podmienkach. Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia, ktoré sú nariadené RÚVZ, sa odber krvi, ktorý sa mal uskutočniť 20. októbra 2020 na FSVaZ, presúva do Národnej transfúznej stanice vo Fakultnej nemocnici Nitra.
Všetci potencionálni darcovia sa môžu vopred telefonicky objednať na čísle +421 910 836 678. Po objednaní je potrebné 20. októbra 2020 prísť do Národnej transfúznej stanice v areáli Fakultnej nemocnice Nitra, kde budú prednostne vybavení.
Všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť svojou „kvapkou krvi“, špeciálne v týchto komplikovaných časoch, veľmi ďakujeme. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý človek môže poskytnúť tým, ktorí ho potrebujú. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Urobme ho spolu!

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo