L3-banner-media

Emócie. Poznanie a vyjadrenie emócií.

Kto sme? Čo nám robí radosť? Ako prejavujeme svoje emócie? Toto poznanie je veľmi dôležité nielen pre naše fungovanie v osobnom živote, ale aj pri hľadaní vhodného zamestnania.
Workshop, ktorý sa bude konať 12. apríla 2021 od 9.15 do 10.45 h, je organizovaný v spolupráci so spoločnosťou getCLIENTS, ktorá pomáha firmám v SR v oblasti rozvoja zodpovedného podnikania a budovania dobrých vzťahov v komunite. Prostredníctvom svojich firemných partnerov getCLIENTS zabezpečuje neformálne vzdelávanie pre študentov VŠ a SŠ v rámci celého Slovenska.
Workshop je určený pre cieľovú skupinu študentov Katedry pedagogiky a školskej psychológie PF UKF v Nitre. Kapacity workshopu sú momentálne obsadené. V prípade, že by ste o tému workshopu mali záujem v budúcnosti, prosím, kontaktujte nás na . Pokiaľ bude záujem dostatočný, workshop budeme opakovať v jesennom termíne.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo