L3-banner-media

Participácia Rómov v minulosti a v súčasnosti

8. apríla si Medzinárodným dňom Rómov pripomíname 50. výročie prvého celosvetového stretnutia Rómov. Na tomto stretnutí sa Rómovia z rôznych krajín prihlásili k svojim koreňom, kultúre a identite. Pripomenuli vládam aj medzinárodným inštitúciám, že aj keď sú súčasťou európskych krajín stovky rokov, stále čelia viacerým znevýhodneniam a majú právo aj záujem zúčastňovať sa riešení problémov, ktoré sa Rómov týkajú.
Aké podoby mala participácia Rómov na veciach verejných v minulosti a aké má dnes? Aké výzvy sú pred Slovenskom v zmysle začleňovania Rómov do rozhodovania o veciach, ktoré sa ich priamo týkajú? Sú Rómovia cieľovou skupinou, alebo aj aktérmi programov a projektov, ktoré sú pre nich určené? Aj na tieto otázky sa pokúsime odpovedať spolu s Andreou Bučkovou (splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity), Zuzanou Kumanovou (štátnou tajomníčkou Ministerstva kultúry SR), René Lužicom (historikom, VŠ učiteľom v Ústave romologických štúdií), Jurinou Rusnákovou (riaditeľkou Ústavu romologických štúdií).
Diskusiu môžete sledovať naživo 8. apríla 2021 o 15.00 h, alebo kedykoľvek, kedy budete mať čas, na youtube kanáli Ústavu romologických štúdií.
podujatie MDR

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo