L3-banner-media

Jarný beh Nitrou

Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF pozýva na tradičné podujatie Jarný beh Nitrou, ktorý sa uskutoční v trochu netradičnej podobe. Zapojiť sa môžete v dvoch termínoch:
  • 26. 4. – 2. 5. 2021 pondelok – nedeľa: 1,5 km (študentky UKF) a 3 km (študenti UKF)
  • 3. 5. – 9. 5. 2021 pondelok – nedeľa: 6 km (študentky UKF) a 10 km (študenti UKF)
Trať: Úlohou účastníkov je počas daného týždňa zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť
na ľubovoľnej trati, akú si zvolia, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t. j. rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania).
Pravidlá: Po registrácii si pretekár zvolí vlastnú trasu behu na vzdialenosť, ktorá je určená pre danú kategóriu a termín. Čas, ako aj vzdialenosť, si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby aplikácia/záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie, nahrá do nášho elektronického systému.
Za výsledný čas pretekára sa bude považovať tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky, alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky/aplikáciu nevypnete). Taktiež tam bude odkaz, kde budete môcť nahrať váš výkon (gpx súbor vášho výkonu). Výsledky budú zverejnené taktiež v tomto systéme. Súbory si budete môcť pozrieť prostredníctvom voľne dostupných programov, napr. GPXSee (Win), GPX Viewer (mobil) a iné.
Registrácia: on-line
Na jednotlivé týždne je potrebné sa registrovať prostredníctvom registrácie v systéme,
na základe ktorej vám bude pridelené štartové číslo. Štartové číslo si môžete vytlačiť a bežať
s ním.
I. termín 26. 4. – 2. 5. 2021 Registrácia do 25. 4. do 24.00 h
II. termín 3. 5. – 9. 5. 2021 Registrácia do 2. 5. do 24.00 h
Ukončenie nahrávania súborov
I. termín 26. 4. – 2. 5. 2021: do 2. 5. do 24.00 h
II. termín 3. 5. – 9. 5. 2021: do 9. 5. do 24.00 h
Štartovné zdarma!
Kategórie: Študenti a študentky bez rozdielu veku
Vyhlasovanie výsledkov:
Študenti absolútne poradie 1. – 3. miesto (samostatne pre jednotlivé vzdialenosti 3 a 10 km)
Študentky absolútne poradie 1. – 3. miesto (samostatne pre jednotlivé vzdialenosti 1,5 a 6 km)
Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do preteku na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov. Dosiahnutý športový výkon je len potvrdením vašej podpory a zapojenia sa do projektu, preto očakávame a veríme, že nebude dochádzať k akýmkoľvek zásahom a úpravám do obsahu zasielaných údajov s cieľom skreslenia a úpravy športových výsledkov, čo by bolo v absolútnom rozpore s celou myšlienkou projektu a princípmi „Fair-play“.
Fotografie z behu môžete uverejňovať pod príspevkom na sociálnej sieti Facebook, prípadne môžete použiť hashtag #jarnybehnitrou.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo