L3-banner-media

Kvíz: Čo dokáže naše telo?

Kvíz v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2021 zameraný na rekordy nášho tela. Kvíz bude pozostávať z 15 až 20 otázok. Súťažiaci sa na kvíz budú môcť prihlasovať cez Google dotazník. Súťažiť bude možné v slovenskom, maďarskom a ruskom jazyku.
Termín a link: Platforma Kahoot, 5. mája 2021, 20.00 – 21.30 h. Viac informácií získate na Facebooku Študentského parlamentu UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo