L3-banner-media

Akademická samospráva verejných vysokých škôl SR

Študentské centrum a Študentský parlament UKF pozývajú na prednášku s diskusiou na tému Akademická samospráva verejných vysokých škôl SR, ktorá sa uskutoční 5. mája 2021 od 13.00 h. V rámci prednášky predstaví doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave historický kontext akademickej slobody a súčasnosnú situáciu a organizáciu akademickej samosprávy, resp. samosprávne orgány VŠ v SR.
Prednášky sa môžete zúčastniť prostredníctvom linku https://meet.ukf.sk/SPUKF Prihlásenie vopred nie je nutné.
Prednáška s diskusiou bude nahrávaná. Účasťou dávate svoj súhlas s nahrávaním.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo