L3-banner-media

Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu

Mesto Nitra, Botanická záhrada v Nitre, Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF a Nitrianska organizácia cestovného ruchu organizujú od 25. do 30. septembra 2021 zaujímavý program k oslavám Svetového dňa cestovného ruchu. Mesto Nitra sa ho rozhodlo osláviť netradične a v rámci priorít podporiť udržateľný turizmus.
Miestom nosného programu a príjemného sobotného popoludnia je jedinečná Botanická záhrada, pokračovať sa bude v čistení pahorkov, pripravené sú pešie prehliadky, výstava fotografií, kreatívno-recyklačný workshop alebo online workshop o turizme v časoch COVID-19.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo