L3-banner-media

Kariérové poradenstvo vo virtuálnom priestore s Profesiou.sk

Myslíte si, že ešte stále máte dosť času rozmýšľať na tým, ako sa uplatníte po skončení štúdia? Alebo už máte nejaké skúsenosti? Pre vás všetkých sme pripravili zážitok z virtuálneho poradenstva s profesionálnymi konzultantmi jednej z najlepších HR agentúr na Slovensku. V rámci virtuálnej miestnosti budete mať 20. októbra 2021 od 9.00 do 10.00 h možnosť navštíviť 5 „stanovísk“ s témami:
  • Ako na dobrý životopis
  • Zručnosti budúcnosti
  • Prvé stretnutie s budúcim šéfom
  • Poradenstvo pre študentov so znevýhodnením
  • Ako sa pripraviť na pracovný pohovor
Medzi stanoviskami môžete plynule prechádzať aj počas prezentácií. Budete mať šancu vybrať si dve témy po 30 minút, s ktorými sa oboznámite od začiatku do konca, alebo jednoducho môžete stráviť na jednom mieste menej ako 30 minút a „ochutnať“ zo všetkých tém.
Podujatie sa koná v rámci Kariérnych dní UKF 2021. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si kompletný program.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo