L3-banner-media

Fyzikálny adventný kalendár

Občianske združenie Viac ako učenie v spolupráci s Katedrou fyziky Fakulty prírodných vied UKF si aj tento rok namiesto tradičnej Fyzikálnej SHOW pripravili Fyzikálny adventný kalendár. Každý deň od 1. do 24.decembra bude o 8.00 na Youtube kanáli katedry fyziky uverejnený jeden videoexperiment.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo