L3-banner-media

Prednáška Intercultural Connections in Archetypal Stories concerning the Protagonist’s Predestination

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre srdečne pozýva na prednášku organizovanú v spolupráci so Saurashtra University, Rajkot, India. Prednášať na tému Intercultural Connections in Archetypal Stories concerning the Protagonist’s Predestination bude doc. Mariana Čechová, PhD., z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie. Podujatie sa uskutoční 10. decembra o 9.30.
Viac informácií nájdete na plagáte.
Doc.Mariana Cechova

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo