L3-banner-media

Zimná škola filozofie výchovy

Katedra náboženských štúdií FF UKF v Nitre pozýva študentov a pedagógov na stretnutie a spoločné uvažovanie o témach výchovy počas druhého ročníka Zimnej školy filozofie výchovy. Podujatie sa uskutoční online v týždni od 31. januára do 4. februára 2022. Pozvanie vstúpiť s nami do dialógu prijala pani profesorka Anna Hogenová z Univerzity Karlovej, profesor Rastislav Nemec z Trnavskej univerzity v Trnave, docent Peter Kondrla z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, docent Lukáš Jeník z Trnavskej univerzity v Trnave a doktorka Veronika Blažek Iňová z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove