L3-banner-media

Rakúsko-slovenská letná škola

Po trojročnej prestávke sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre opäť uskutoční Rakúsko-slovenská letná škola. Bude sa konať 10. – 19. júla 2022 a jej hlavným organizátorom je Katedra germanistiky FF UKF v úzkej spolupráci s Fachhochschule Burgenland v Eisenstadte.
Letná škola je určená 15 slovenským a 15 rakúskym vysokoškolákom a mladým akademikom, ktorí sa chcú zdokonaliť v slovenčine či nemčine a zároveň radi bližšie spoznajú kultúru, históriu a každodenný život svojho geografického suseda.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color