L3-banner-media

Prezentácia monografie Čítanie v mysli režiséra (Romana Poláka)

Svoju novú monografiu Čítanie v mysli režiséra (Romana Poláka) bude autorka, prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF prezentovať 17. mája 2022 o 18.00 h v Slovenskom inštitúte v Prahe. Účinkovať budú Roman Polák, Dagmar Inštitorisová a Božidara Turzonovová, podujatie bude moderovať Ľubica Krénová.
Viac informácií nájdete v májovom E-bulletine Slovenského inštitútu v Prahe. 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove