L3-banner-media

Language for Work Training and consultancy 2022

Zistite viac informácií o možnostiach spolupráce pri rozvoji aktivít zameraných na podporu vzdelávania dospelých migrantov zamestnaných na Slovensku v slovenskom jazyku pre potreby zamestnania, ako aj civilného fungovania na území SR.
V rámci tejto iniciatívy pozývajú organizátori, aj so zastúpením UKF, na dve pracovné stretnutia (workshopy) Language for Work: Training and Consultancy 2022, ktoré sa budú konať online 1. júna 2022 a 9. júna 2022 od 9.30 do 14.00 pod vedením Dr. Alexandra Braddella a Dr. Matilde Monetti z Európskeho centra pre moderné jazyky (ECML) pri Rade Európy.
Hlavnou témou oboch stretnutí bude diskusia o možnostiach podpory vzdelávania dospelých migrantov, zamestnaných na Slovensku, v slovenskom jazyku so zreteľom na potreby zamestnávateľa, ako aj o zabezpečovaní školení pre zainteresovaných učiteľov slovenského jazyka zo strany zástupcov podporného tímu ECML na Slovensku.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove